صفحه اصلی

اخبار روز دنیای اقتصاد و سرمایه گذاری| اخبار ایران و جهان

قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار امروز 3 آبان 1400

1400/8/3

قیمت طلا،قیمت سکه و قیمت دلار امروز 1400/08/30،قیمت طلای 24 عیار،قیمت سکه امامی آنلاین،قیمت طلا 18 عیار،معامله و خرید و فروش طلای اب شده،قیمت گذاری شمش طلا در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912297200502155618323

قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه 3 آبان 1400

1400/8/3

قیمت جهانی طلا امروز 1400/08/03،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلای 18 عیار،قیمت گذاری شمش طلا،معامله و خرید و فروش طلای اب شده،جذب سرمایه گذاران بزرگ در طلای آب شده،ری گیری طلای آبشده،مظنه طلا ابشده در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912139725902155574161

قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار امروز 2 آبان 1400

1400/8/2

قیمت طلا،قیمت سکه و قیمت دلار امروز یکشنبه 1400/08/02، قیمت سکه امامی آنلاین،قیمت طلای 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار،قیمت گذاری شمش طلا،مظنه طلا،ری گیری طلا،معامله و خرید و فروش طلا اب شده با بهترین قیمت در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلای اب شده؛ تلفن: 0912139725902155574161

قیمت جهانی طلا امروز شنبه 1 آبان 1400

1400/8/1

قیمت جهانی طلا امروز 1400/08/01،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار،قیمت سکه امامی انلاین،خرید و فروش و معامله طلا اب شده، قیمت گذاری شمش طلا،مظنه طلای اب شده در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912297200502155574162

قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار امروز 1 آبان 1400

1400/8/1

قیمت طلا،قیمت سکه و قیمت دلار امروز 1400/08/01،قیمت سکه امامی آنلاین،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار، معامله و خرید و فروش طلا اب شده با بهترین قیمت،قیمت گذاری شمش طلا،مظنه طلای ابشده در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلای اب شده؛ تلفن: 0912139725902155574161

قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه 29 مهر 1400

1400/7/29

قیمت جهانی طلا امروز 1400/07/28،شمش طلا،معامله و خرید و فروش طلای اب شده با بهترین قیمت،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار،قیمت طلای ابشده در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 09121397259 - 02155574162

قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه 29 مهر 1400

1400/7/29

قیمت ارزهای دیجیتال امروز 1400/07/29،معامله طلا اب شده با بهترین قیمت،خرید طلای 24 عیار،خرید طلا 18 عیار،جذب سرمایه گذاران بزرگ در طلای ابشده،قیمت گذاری شمش طلا،طلای ابشده شرطی در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 09121397259 - 02155574161

قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار امروز 28 مهر 1400

1400/7/28

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز 1400/07/28،قیمت سکه امامی آنلاین،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار،معامله و خرید و فروش طلای اب شده،جذب سرمایه گذاران بزرگ در طلای ابشده،خرید و فروش طلای آب شده با بهترین قیمت در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912297200502155574162

قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه 28 مهر 1400

1400/7/28

قیمت جهانی طلا امروز 1400/07/28،شمش طلا،معامله و خرید و فروش طلای اب شده با بهترین قیمت،قیمت طلا 24 عیار،قیمت طلا 18 عیار،قیمت طلای ابشده در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912139725902155574162

قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه 28 مهر 1400

1400/7/28

قیمت ارزهای دیجیتال امروز 1400/07/28،معامله طلا اب شده با بهترین قیمت،خرید طلای 24 عیار،خرید طلا 18 عیار،جذب سرمایه گذاران بزرگ در طلای ابشده،قیمت گذاری شمش طلا،طلای ابشده شرطی در پله آهنی بازار بزرگ تهران مرکز خرید و فروش طلا اب شده؛ تلفن: 0912139725902155574161