تبدیل مثقال طلای اب شده و سکهآشنایی با واحد سنجش و اندازه‌گیری طلا برای ورود به این بازار یکی از الزامات است.امروز قصد داریم تا مفهوم مثقال و رابطه‌ی آن با گرم را برای شما توضیح دهیم.

با ما همراه باشید.

یک مثقال طلا معادل چند گرم است؟

به بیان بسیار ساده هر مثقال طلا برابر 4.6083 گرم است.نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد مفهوم این واحد در بازار طلا است.چرا که قیمتی که برای یک مثقال طلا اعلام می‌شود در واقع قیمت یک مثقال طلای 17 عیار با درصد خلوص 705 است.این در حالی است که هزینه‌ی یک گرم طلا با عیار 18 و درصد خلوص 750 می‌باشد.حال برای شما توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توان از قیمت یک مثقال طلا به معادل گرمی آن رسید.

ابتدا عیار را باید تبدیل کنید برای این کار می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

وزن × عیار خودش ÷ عیاری که می خواهید به آن تبدیل شود.

با توجه به فرمول بالا تبدیل عیار را انجام می‌دهیم ابتدا وزن که معادل 4.6083 می‌باشد را در عیار خودش که برابر 705 است ضرب می‌کنیم سپس حاصل را بر عدد 750 که عیار تبدیلی است تقسیم می‌کنیم عددی که در نهایت به دست می‌آید برابر: 4.331802  است.

پس:

قیمت یک گرم طلا = قیمت مثقال ÷ عدد طلای و یا همان 4.33

به همین سادگی تنها کافی است فرمول تبدیل قیمت یک مثقال طلا به معادل گرمی آن و عدد طلایی را به خاطر بسپارید.


دیدگاهتان را به اشتراک بگذارید