صفحه اصلی

شاخص روز جاری مثقال طلا | قیمت لحظه ای مثقال طلا

تبدیل آنلاین
ساعت طلا
شاخص روز جاری مثقال طلا
قیمت فعلی
میزان تغییرات قیمت
بالاترین قیمت روز
کم ترین قیمت روز
بیشترین نوسان روز ( درصد )